Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Prawo pracy po zmianach w 2016 roku - szkolenie

2016/04/12
Zakres szkolenia:
 1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Rodzaje umów o pracę, zasady ich zawierania. Wybór odpowiedniego rodzaju umowy o pracę, ich wady i zalety,
 • Umowa o pracę a możliwość zawarcia umów cywilnoprawnych np. umowy, zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie, umowa na czas wykonania określonej pracy,
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów przy zawieraniu umów o pracę,
 • Badania profilaktyczne po  1 kwietnia 2015 roku, ważność badania od poprzedniego pracodawcy, nowe procedury i przepisy wykonawcze,
 • Informacja dodatkowa do umowy o pracę – omówienie obowiązków pracodawcy w tym zakresie. 
 1. Umowy na okres próbny – z tym samym pracownikiem 
 2. Umowy na czas określony – zmiana od 22  lutego 2016r.
 • Limity umów terminowych tzw. 3 i 33,
 • Nowe okresy wypowiedzenia umów terminowych,
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – wymogi formalne według projektu zmian,
 • Co dalej z dotychczas zawartymi umowami - przepisy przejściowe.     
 1. Świadectwo pracy po umowach terminowych i po umowie na czas nieokreślony 
 2. Ochrona rodzicielstwa – zmiany od  2 stycznia 2016r.
-   urlop macierzyński
-   urlop rodzicielski
-   urlop ojcowski
-   urlop wychowawczy
-   praca a uprawnienia do urlopu
 
 1. Indywidualne konsultacje. 
 
Szkolenie odbędzie się 17 maja 2016 roku w godzinach od 10.00 – 16.00 w Sali Portretowej WDK w Kielcach  (z 30-minutową przerwą na obiad).
 
Koszt szkolenia wynosi 350 zł  i obejmuje:
- jednodniowe szkolenie,
- materiały szkoleniowe
- obiad podczas szkolenia ,
- kawę, herbatę w trakcie przerw.
 
Wpłaty za udział w szkoleniu należy przekazać do 10 maja 2016 r. na konto Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach: Bank PKO S. A  I O/ Kielce, ul. Sienkiewicza 18
8 4   1 2 4 0   1 3 7 2   1 1 1 1   0 0 0 0   1 2 4 9   7 0 2 7
 
Kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 maja 2016 r. na adres WDK w Kielcach lub faxem na numer (041) 361-83-81. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Bliższych  informacji dotyczących szkolenia udzielają Krystyna Kusak  oraz Augustyna Nowacka, tel: 41 365-51-05, 365-51-50.
 
Uwagi organizacyjne: 
 • organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia w sytuacji braku zgłoszenia wystarczającej liczby chętnych
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników podczas szkolenia
 • osoby rezygnujące z uczestnictwa w szkoleniu po 10 maja 2016 roku nie otrzymują zwrotu dokonanych opłat. 

 
UWAGA:
Dla osób lub instytucji biorących udział w dwóch szkoleniach w dniach 17 i 18 maja 2016 r. opłata za obydwa szkolenia wynosi 600 złotych.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 124
Realizacja nbStudio