Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych '2011

2011/01/13

przeglad_zespolow_kolendniczych_8

9 stycznia 2011r., sala widowiskowa Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, gościła licznie przybyłe grupy kolędników, którym przyświecał cel kultywowania tradycji bożonarodzeniowych, takich jak „herody”, chodzenie z gwiazdą, szopką, turoniem.
Podczas Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych ‘2011 wykonawcy zaprezentowali 10 widowisk konkursowych, wnikliwie ocenianych  przez Radę Artystyczną.
Oryginalność prezentacji, bogactwo strojów i rekwizytów oraz różnorodność indywidualnych punktów spojrzenia na tradycję kolędowania nie ułatwiło jurorom zadania. Po burzliwych obradach jury postanowiło przyznać:
W kategorii dziecięcych i młodzieżowych grup kolędniczych:
I miejsce kolędnikom z Mąchocic Scholasterii za widowisko „Herody”. W ocenie komisji przedstawili oni spójny, dynamiczny program z dobrymi kreacjami aktorskimi. Młodzi artyści łatwo nawiązali kontakt z publicznością, umiejętnie wykorzystując rekwizyty.
II miejsce zajął Zespół Kolędniczy z Pawłowa. Jurorzy docenili klarowność i dynamikę oraz piękne stroje kolędników.
III miejsce ex aequo przypadło w udziale:
- kolędnikom z Nowej Słupii
- „Licealnym Herodom” z Działoszyc
- zespołowi „Ostrowiaki” z Chęcin.
Jury podkreśliło wyrównany poziom artystyczny zespołów, oryginalne podejście do tradycji, starannie wykonane stroje i rekwizyty oraz trafne ich wykorzystanie w przedstawieniu.
W kategorii dorosłych grup kolędniczych, jury postanowiło przyznać:
I miejsce ex aequo:
- Zespołowi Kolędniczemu „Wiśliczanie” z Wiślicy, za pełne rozmachu, różnorodności i dynamiki widowisko, mnogość postaci, wyjątkową dbałość o kostiumy i rekwizyty
- Zespołowi Kolędniczemu „Kasztelanie” z Kij, za wysoki poziom artystyczny, warsztat aktorski oraz  przywiązanie do tradycji.
II miejsce zajął Zespół Kolędniczy „Herody Strażackie” z Działoszyc, przedstawiając iście tradycyjne spojrzenie na kolędowanie, ujęte w zwięzłe i przejrzyste widowisko.
Ponadto Nagrodę Specjalną otrzymał Zespół Kolędniczy „Nie Jest Źle” Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Skarżyska Kamiennej.
Nagrodą Specjalną Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach uhonorowana została Integracyjna Grupa Artystyczna z Pierocic.

Tegorocznej edycji Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych towarzyszyła zbiórka pieniędzy w ramach XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na rzecz której zespół „Wiśliczanie”, podobnie jak w roku ubiegłym, przekazał swoją nagrodę.

Wszystkim wykonawcom, licznie zgromadzonej publiczności, sympatykom, wolontariuszom serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych ‘2011.
ZAPRASZAMY ZA ROK!

Nagrody Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych 2011 ufundowali:
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Włosowicz
- Poseł na Sejm RP Henryk Milcarz
- Poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak
- Kuratorium Oświaty w Kielcach
- Starostwo Powiatu Kieleckiego
- Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
- Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

Żeby Wam się darzyło, mnożyło
I w komorze,  i w oborze!
Żebyście byli weseli
Jako w niebie Anieli!!
Daj Wam Panie Boże

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 2
Realizacja nbStudio