Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Dzieci ze szkół podstawowych zapraszamy do udziału w XXVI Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim

2016/02/29

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza dzieci ze szkół podstawowych do udziału w XXVI Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim. 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • dzieci z klas IIII, 
  • dzieci z klas IVVI. 

W eliminacjach biorą udział uczestnicy zakwalifikowani na podstawie protokołów jurorskich z wcześniejszych stopni eliminacyjnych (w wypadku eliminacji wojewódzkich obowiązują protokoły z eliminacji rejonowych). Można zakwalifikować 4 osoby z każdego rejonu.

Eliminacje rejonowe dla Kielc i powiatu kieleckiego odbędą się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 21 kwietnia 2016 roku, o godzinie 10.00.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Karty uczestników eliminacji dla rejonu kieleckiego należy zgłaszać na adres:

  • Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach
  • ul. Ściegiennego 2
  • 25033 Kielce
  • skr. poczt. nr 5 
  • z dopiskiem: OMKR Karty

lub faksem: 41 36 18 381 bądź e-mailem: hguza@wdk-kielce.pl

Karty zgłoszeń przyjmujemy do 18 kwietnia 2016 roku.

Wszelkie szczegóły dotyczące organizacji dostępne są w regulaminie konkursu. Prosimy o uważnie przeczytanie regulaminu.

Rodzicom i opiekunom szczegółowych informacji udziela Hubert Guza z Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK, nr tel.: 41 36 55 134.

 

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 50
Realizacja nbStudio