Strona głównaOgólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej2013

2013

W dniach 11–13 października 2013 r. do Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach zawitają najlepsze polskie zespoły folklorystyczne. Będą walczyły o "Świętokrzyską zapaskę" – Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej – imprezy, która po 16 latach przerwy z rozmachem wraca na scenę WDK.

Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej gości w tym roku najlepsze polskie zespoły folklorystyczne, występujące na scenach całego świata. Kielecka publiczność będzie mogła podziwiać w sumie 11 grup, w tym:

 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie" (z woj. łódzkiego),
 • Zespół Pieśni i Tańca "Lubenka" (z woj. podkarpackiego),
 • Zespół Regionalny "Koniaków" (z woj. śląskiego),
 • Zespół Kurpiowski "Pod Borem" (z woj. mazowieckiego),
 • Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "Pojana" (z woj. dolnośląskiego),
 • Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca "Kościerzyna" (z woj. pomorskiego),
 • Zespół Regionalny "Mogilanie" (z woj. małopolskiego),
 • Zespół Pieśni i Tańca "Jadowniczanie" (z woj. małopolskiego),
 • Zespół Folklorystyczny "Wielkopolanie" (z woj. wielkopolskiego).

Świętokrzyską ziemię na festiwalu reprezentować będą Zespół Pieśni i Tańca "Sorbin"Zespół Pieśni i Tańca "Leśnianie".

Festiwal da nam okazję do obejrzenia tradycyjnych tańców ludowych charakterystycznych dla różnych regionów Polski. Tańce będę wykonywane przy akompaniamencie kapel ludowych, grających na tradycyjnych, często unikalnych instrumentach.

Prezentacje konkursowe będzie oceniało profesjonalne jury. Jego przewodniczącym został Anatol Kocyłowski.
W jury zasiądą także:

 • Jolanta Dragan,
 • Jacek Jackowski,
 • dr Tomasz Nowak.

Zespoły oceniane będą w dwóch kategoriach konkursowych. W kategorii zespołów autentycznych obejrzymy zespoły regionalne, prezentujące folklor autentyczny w wykonaniu żyjących "nosicieli tradycji" lub od nich przejęty. W kategorii zespołów prezentujących folklor opracowany na potrzeby sceny wystąpią zespoły amatorskie działające na uczelniach, w domach kultury itp. placówkach. Są to zespoły posiadające w swoim repertuarze polskie tańce regionalne opracowane i przekazywane przez instruktorów czerpiących repertuar z różnych źródeł przekazu, w tym od bezpośrednich "nosicieli tradycji".

Najlepsze zespoły zostaną uhonorowane nagrodami finansowymi ufundowanymi przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Kielcach.
Nagroda główna – obok gratyfikacji finansowej – to świętokrzyska zapaska – najbardziej charakterystyczny element stroju świętokrzyskiego.

Honorowy patronat nad festiwalem sprawuje Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 222
Realizacja nbStudio