Strona głównaKino FENOMENREGULAMIN KINA FENOMEN

REGULAMIN KINA FENOMEN

 

Regulamin

świadczenia usług przez Kino „Fenomen”

 

mieszczące się w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce

tel. 41 365 51 48/49, 669 555 019

http://www.wdk-kielce.pl

 

Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Fenomen” podczas seansów filmowych. Ma na celu usprawnienie działalności na terenie obiektu.

 

1. Zakup biletu w celu obejrzenia filmu w Kinie „Fenomen” jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie.

2. Bilety można zakupić w kasie przy wejściu – która jest otwierana 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

3. Ceny biletów wstępu są zgodne z aktualnym cennikiem obowiązującym w Kinie „Fenomen”.  

4. Kino „Fenomen” zastrzega sobie prawo do zmian cen biletów.

5. Wejście na salę kinową tylko i wyłącznie za okazaniem ważnego biletu, karnetu lub zaproszenia.

6. Bilety należy zachować do ewentualnej kontroli przez cały czas trwania seansu na jaki został zakupiony.

7. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia do wejścia na seans filmowy.

8. Przy zakupie biletu ulgowego należy okazać ważny dokument uprawniający do otrzymania zniżki.

9. Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, opiekunom osoby niepełnosprawnej.

10. Bilet normalny przysługuje każdej osobie, nie kwalifikującej się do zakupy biletu ulgowego lub grupowego.

11. Bilety bezpłatne przysługują:

- opiekunom grup przedszkolnych i szkolnych (pkt. 12 regulaminu);

- osobom posiadającym zaproszenie.

12. Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonej grupy wiekowej mogą zakupić osoby po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek.

13. Osoby nie mieszczące się w określonej grupie wiekowej na dany tytuł mogą zakupić bilet na seans filmowy pod warunkiem, że znajdują się pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

14. Kasjer ma prawo odmówić sprzedaży biletu:

- osobie będącej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

- osobie zachowującej się niekulturalnie, wulgarnie, agresywnie w stosunku do pracowników lub innych osób przebywających na terenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,

- grupowego lub ulgowego osobom nie posiadającym dokumentów dających uprawnienia do zakupu biletu zniżkowego,

- osobie nie spełniającej kategorii wiekowej określonej na dany seans filmowy, która nie jest pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

15. Niemożliwy jest zwrot biletu na seans, który odbył się lub rozpoczął.

16. Zwrotu biletu można dokonać jedynie po okazaniu aktualnego biletu wstępu wraz z paragonem zakupu.

17. Zwrotu biletu można dokonać jeśli seans znacząco się opóźni, nie odbędzie lub zostanie przeniesiony na inny termin z przyczyn niezależnych od klienta.

18. Podczas seansu lub wydarzenia kulturalnego Kino „Fenomen” zabrania się:

- dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku – zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),

- korzystania z telefonów komórkowych,

- wnoszenia napojów alkoholowych.

19. Podczas seansu zabrania się głośnego zachowania, zakłócającego odbiór wyświetlanego filmu.

20.  Na terenie Kino „Fenomen” obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

21. Kino „Fenomen” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

22. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum jednej osoby, która zakupiła bilet.

23. Kino „Fenomen” nie odpowiada za zgodność repertuaru zamieszczanego w środkach masowego przekazu. Aktualny repertuar kina znajduje się na stronie www.wdk-kielce.pl oraz w ulotce repertuarowej.  

24. Interpretacja Regulaminu leży po stronie Kina „Fenomen”.

25. Kino „Fenomen” zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian w powyższym regulaminie.

 

26. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

Kierownik Działu Edukacji Filmowej i Działalności Kinowej

Jarosław Skulski

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 166
Realizacja nbStudio