Strona głównaZespołyZespół Inscenizacji Tanecznej UŚMIECH

Zespół Inscenizacji Tanecznej UŚMIECH

zespol_usmiech_1 zespol_usmiech_2

W Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach od 1999 r. istnieje Zespół Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech", skupiający dzieci i młodzież niepełnosprawną z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Choreografem zespołu jest Alicja Piłat, a opiekunem Krystyna Krzemińska. Zespół wielokrotnie uczestniczył w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach artystycznych. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród na festiwalach i przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, m.in w: Warszawie, Krakowie, Kluczborku, Lublinie, Busku, Kijowie i Lwowie.

zespol_usmiech_3 zespol_usmiech_4

Od pięciu lat Zespół „Uśmiech" bierze udział w koncercie „Gospodarze - Gościom" Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży Szkolnej. W 2005 roku zespół został nagrodzony „Złotą Jodłą", zajął I miejsce w eliminacjach wojewódzkich i regionalnych Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno - Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana". Jako laureat wystąpił w finale festiwalu w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie i za wysoki poziom artystyczny zespół otrzymał nominację na Międzynarodowe Spotkania Teatralne do Lublina. W październiku 2005 r. Zespół „Uśmiech" na Festiwalu „Słoneczna Chwila" w Kijowie zdobył najwyższe wyróżnienie Laureata - Laureatów za kultywowanie tradycji ludowych, regionalnych oraz reżyserię.

zespol_usmiech_rubik

"Uśmiech" zdobywa Nagrodę Miasta Kielce 2005

W dniu 8 marca 2006 roku w Kieleckim Centrum Kultury Zespół "Uśmiech" otrzymał za osiągnięcia artystyczne Nagrodę Miasta Kielc 2005. Taką samą nagrodą uhonorowano choreografa zespołu Alicję Grażynę Piłat. Ciekawostką jest fakt, iż wśród nagrodzonych znalazł się również Piotr Rubik.

zespol_usmiech_5 zespol_usmiech_6

W 2006 r. Zespół „Uśmiech" reprezentował Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Neprodoptana Steżyna" we Lwowie, gdzie został wysoko oceniony przez Radę Artystyczną i otrzymał propozycję udziału w V jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu w Kijowie.

zespol_usmiech_9 zespol_usmiech_8

Zespół „Uśmiech" funkcjonuje w ramach Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski. Siedzibą klubu jest Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, który finansuje bieżącą działalność zespołu, m.in.: zatrudnia instruktorów, rehabilitantów, plastyków, choreografów. W zajęciach o profilu artystycznym i rehabilitacyjnym bierze udział 50 osób niepełnosprawnych. Oprócz zajęć o charakterze artystycznym z muzyki, śpiewu i tańca prowadzone są również zajęcia sportowo-rehabilitacyjne. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach jest jedyną w kraju tego typu placówką , która wspiera wszechstronnie prowadzoną działalność z dziećmi i młodzieżą specjalnej troski.

zespol_usmiech_7

V Międzynarodowy Integracyjny Teatralny Festiwal
"Słoneczna Chwila" w Kijowie

 

W dniach 23 - 28.10.2006 r. zespół brał udział w V Międzynarodowym Integracyjnym Teatralnym Festiwalu "Słoneczna Chwila" w Kijowie. W festiwalu wzięło udział 18 zespołów z: Polski, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Węgier.

"Uśmiech" po raz kolejny został bardzo wysoko oceniony przez Radę Artystyczną festiwalu za prezentację inscenizacji tanecznej pn.: "Kapliczka Świętokrzyska". Nagrodę indywidualną za grę aktorską otrzymał Paweł Curyło. Jest to ogromne wyróżnienie, ponieważ zostały nagrodzone tylko cztery osoby spośród ponad dwustu wykonawców.

Zespół Uśmiech wystąpił w koncercie galowym prezentując ukraiński obrazek taneczny pt. „ Dobrze pracujesz herbatki skosztujesz".

Jury doceniając poziom artystyczny zespołu oraz wieloletnią pracę artystyczną zaprosiło "Uśmiech" na festiwale: w Moskwie, Mińsku i Brześciu.

Udział w międzynarodowych konkursach i festiwalach tańca poprzez uczestniczenie w warsztatach artystycznych jest olbrzymim wyróżnieniem dla młodzieży niepełnosprawnej tańczącej w zespole Inscenizacji taneczno - teatralnej „Uśmiech". Wspólne występy mają na celu wymianę doświadczeń artystycznych, integrację, przełamywanie barier społecznych i bezpośredni kontakt młodzieży z rożnych krajów.

Wyjazd zespołu umożliwił prezentację i promowanie artystycznych osiągnięć osób niepełnosprawnych poza granicami kraju, włączając ich aktywne współuczestnictwo w zakresie twórczości i wartości sztuki niepełnosprawnych artystów.

Podczas pięciu dni festiwalu dzieci i młodzież z zespołu uczestniczyła w prezentacjach konkursowych, koncercie galowym oraz cyklu wspólnych warsztatów i spotkań artystycznych mających na celu wymianę doświadczeń między uczestnikami, opiekunami i specjalistami z dziedziny arteterapii: muzyków, choreografów, teatrologów, reżyserów, scenografów.

Wyjazd Zespołu "Uśmiech" był możliwy dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja polskiej kultury za granicą" dzięki któremu zakupiono dzieciom i młodzieży: dresy reprezentacyjne Polska, obuwie taneczne, kostiumy, wydrukowano foldery promocyjne, pokryto koszt transportu i noclegów oraz wyżywienia dla 35 osobowej grupy osób niepełnosprawnych wraz z kadrą techniczną (choreograf, opiekunowie, kierowcy).

zespol_usmiech_promocja za granica

Fotografie wykorzystane  : R.Kaleta , J.Wrońska
Opracowanie strony : A.Nowacka, K.Krzemińska

 

VI Międzynarodowy Integracyjny Festiwal w Moskwie
24 - 30.09.2007r.

zespol_usmiech_moskwa_1

W dniach 24 - 30.09.2007r. Zespół Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech" jako jedyna grupa z Polski brała udział w VI Międzynarodowym Integracyjnym Festiwalu w Moskwie organizowanym przez The All - Russian Particular Theaters Festiwal „Proteatr". Każdego roku festiwal jest połączony z panelami dyskusyjnymi, warsztatami oraz koncertami prezentującymi twórczość artystyczną w dziedzinie tańca i teatru osób niepełnosprawnych.

W VI Międzynarodowym Integracyjnym Festiwalu w Moskwie udział wzięły najlepsze zespoły, m.in. z : Hiszpanii, Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Sant Petersburga, Portugalii. 

Realizacja zadania umożliwiła prezentację i promowanie artystycznych osiągnięć osób niepełnosprawnych, włączając ich aktywnie we współuczestnictwo w zakresie twórczości i wartości sztuki niepełnosprawnych artystów wpływając na wierszą obecność polskiej oferty kulturalnej w Rosji.

Zespół Inscenizacji Taneczno - Teatralnych "Uśmiech" zaprezentował na festiwalu dwa układy: „Pan Tadeusz" i „Jarmark świętokrzyski" promując polskie dziedzictwo kulturowe i popularyzując za granicą postacie i wydarzenia historyczne związane z Polską i regionem świętokrzyskim.

zespol_usmiech_moskwa_2

Choreograf wraz z kierownikiem zespołu wzięli udział w międzynarodowym panelu dyskusyjnym na którym omówiono kryteria oceny prezentacji festiwalowych, problematykę rehabilitacji, skuteczność działań artystycznych, rozwój indywidualny i zbiorowy uczestników oraz poziom artystyczny zespołów uczestniczących w festiwalu. Młodzież z Zespołu "Uśmiech" brała udział w międzynarodowych warsztatach artystycznych, dotyczących plastyki ruchu oraz sztuki cyrkowej. Uczestnicy mieli okazję oglądać spektakle przygotowane przez grupy taneczno-teatralne z innych krajów zaproszonych na festiwal do Moskwy.

Zespół wystąpił na koncercie otwierającym festiwal i podsumowującym Międzynarodową Konferencję Osób Niepełnosprawnych, która odbywała się w Moskwie w dniach od 21.X.2007 do 24.X.2007 r.

Na koncercie obecni byli przedstawiciele władz miasta, instruktorzy oraz goście zaproszeni z rożnych krajów pracujący z osobami niepełnosprawnymi oraz lokalne media . Podczas pobytu na festiwalu „Proteatr" w Moskwie dresy i koszulki młodzieży opatrzone były godłem Polski a podczas występów rodzice dzieci prezentowali flagę Polski oraz herb województwa świętokrzyskiego.

zespol_usmiech_moskwa_3

zespol_usmiech_moskwa_4

zespol_usmiech_moskwa_5

zespol_usmiech_moskwa_6

zespol_usmiech_moskwa_7

Zwiedzanie Moskwy przez młodzież i opiekunów, m.in. delfinarium, wycieczka objazdowa po Moskwie, Plac Czerwony, Park Gorkiego, Muzeum Republik Radzieckich, skansen.

zespol_usmiech_moskwa_8

zespol_usmiech_moskwa_9

zespol_usmiech_moskwa_10

zespol_usmiech_moskwa_11

Wyjazd zespołu „Uśmiech" był możliwy dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja polskiej kultury za granicą" dzięki któremu: pokryto koszt transportu i noclegów oraz wyżywienia i ubezpieczenia dla 32 osobowej grupy osób niepełnosprawnych wraz z kadrą techniczną (choreograf, opiekunowie, kierowcy).

WDK składa podziękowania za pomoc w wyjeździe:

 • Wojewodzie Świętokrzyskiemu Panu Grzegorzowi Banasiowi
 • Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Pani Halinie Woźniak
 • Firmie Echo Investment
 • Firmie Skanska S.A Oddział w Kielcach

2012

Sierpień / wrzesień - turnus rehabilitacyjny w Mrzeżynie (woj. zachodniopomorskie)

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech" wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach zorganizowało w dniach 21.08-03.09.2012 r. w Mrzeżynie  nad morzem turnus rehabilitacyjny połączony z warsztatami tanecznymi i letnim wypoczynkiem.
Podczas turnusu zrealizowane zostały wszystkie założenia i cele. Udało się uzyskać:

 • poprawę stanu zdrowia naszych podopiecznych i zwiększenie odporności ich organizmów dzięki zabiegom rehabilitacyjnym, spacerom i zajęciom rekreacyjnym nad morzem,
 • poprawę ich sprawności fizycznej poprzez zajęcia taneczno-rytmiczne, rekreacyjne i sportowe na świeżym powietrzu,
 • poprawę sprawności umysłowej poprzez uczenie się i zapamiętywanie oraz wycieczki edukacyjno-krajoznawcze (do Kołobrzegu, Zieleniewa, Trzebiatowa, Trzęsacza, Pobierowa i Kamienia Pomorskiego),
 • integrację grupy osób niepełnosprawnych.

Usmiech-Mrzezyno-2012-2

Usmiech-Mrzezyno-2012-3

Usmiech-Mrzezyno-2012-4

Usmiech-Mrzezyno-2012-1

Wrzesień - plener malarski w Sielpi

Ważnym wydarzeniem artystycznym dla młodzieży ze Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski był udział w plenerze malarskim. Od 11 do 18 września zajęcia plenerowe odbywały się dwa razy dziennie. Dla malarzy był to bardzo pracowity tydzień. Szukając inspiracji nad zalewem w Sielpi, starali się kreatywnie pobudzić swoją wyobraźnię oraz aktywność twórczą. Wytrwałość i zaangażowanie przyszły im z niezwykłą naturalnością. Powstało wiele ciekawych prac olejnych oraz akrylowych, które tradycyjnie będzie można zobaczyć na wystawie poplenerowej pod koniec listopada 2012 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Usmiech-Sielpia-2012-1

Usmiech-Sielpia-2012-2

Usmiech-Sielpia-2012-3

Usmiech-Sielpia-2012-4

Październik - impreza w osadzie średniowiecznej w Hucie Szklanej

W dniu 6.10.2012 r. Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach zorganizował imprezę plenerową w ramach "Świętokrzyskich Dni Kultury Osób Niepełnosprawnych – Sztuka Integracji".
Impreza odbyła się w osadzie średniowiecznej w Hucie Szklanej, u stóp Świętego Krzyża. Uczestniczyło w niej dziewięćdziesiąt osób.
Podczas pobytu w osadzie dzieci i młodzież wzięli udział w:

 • grze terenowej na szlaku czerwonym w Hucie Szklanej, podczas której zbójcy, czarownice, bogini Mokosz i zielarka przybliżyli im legendy świętokrzyskie,
 • spotkaniu ze średniowiecznymi rzemieślnikami i warsztatach,
 • grach i zabawach – średniowiecznych harcach i psotach,
 • biesiadzie przy ognisku.

Oprócz dobrej zabawy i wspaniałej atmosfery, najważniejszy był pierwiastek edukacyjny – poznanie życia w średniowiecznej osadzie i rzemiosł średniowiecznych.

Usmiech-Huta Szklana-2012-1

Usmiech-Huta Szklana-2012-2

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 71
Realizacja nbStudio