Historia Kontakt Zadania Dyrekcja Mapa strony
 
   
 

Instrukcja BIP

Instrukcja korzystania ze strony BIP WDK

           

Znajdujecie się Państwo na stronach Informacji Publicznej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (BIP WDK).


Menu poziome BIP WDK zawiera następujące przyciski:

 • Historia – krótki opis dziejów WDK
 • Kontakt – dane teleadresowe, email, dojazd, NIP, regon, nr rejestru, numer konta
 • Zadania – zadania statutowe oraz opis działalności kulturalnej
 • Dyrekcja – dane osobowe Dyrekcji oraz kontakt
 • Mapa strony – struktura strony BIP WDK

 

Poniżej menu poziomego jest moduł wyszukujący.

 

Lista kategorii zawiera następujące podstrony:

 • Finanse – opis gospodarki finansowej WDK i majątek jakim dysponujemy
 • Ogłoszenia zawierają:

-       Przetargi - aktualne przetargi oraz informacje o ich przebiegu i rozstrzygnięciach

-       Oferty pracy - aktualne wakaty jakimi dysponujemy


 • Statut prawny – informacje o osobowości prawnej jaką posiada WDK oraz akty prawne na podstawie, których działamy.
 • Struktura organizacyjna – dane osób zarządzających oraz nazwy działów; informacje o sposobie nadzoru i zarządzania WDK
 • Redaktorzy BIP-u – dane osobowe pracowników, którzy wprowadzają zmiany w zawartości BIP WDK oraz poszczególne ilości ich logowań.
 • Statystyka odwiedzin – informacje o liczbie odwiedzin poszczególnych podstron WDK BIP przez użytkowników internetu.

Lista skrótów:


WDK - Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej


Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji z siedzibą w Kielcach jest odpowiedzialna za:
- zabezpieczenie serwera przed dostępem osób trzecich
- posiadanie serwera zastępczego, który w przypadku awarii serwera podstawowego przejmuje jego  
  funkcje. Czas przełączenia na serwer zastępczy nie przekroczy 24 godzin.Copyright
- odnosi się do oprogramowania i szaty graficznej.

Strona Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego

www.wdk-kielce.pl 

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

www.bip.gov.pl


Opracowała: Agnieszka Markiton 2007-02-06
Zamieściła: Agnieszka Markiton 2007-02-06

Autor: Tomasz Kot, 2007-02-06 15:33:56
Ostatnia edycja: Agnieszka Markiton, 2007-05-04 12:56:22
Wyswietleń strony: 7142
 
 
Copyright © 2006 WDK - Wszelkie prawa zastrzeżone