Historia Kontakt Zadania Dyrekcja Mapa strony
 
   
 

Status prawny

Status prawny Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem RIK-6/92 w dniu 9 lipca 1993r.

Siedzibą WDK jest miasto Kielce, a terenem działania obszar województwa świętokrzyskiego.

Działamy na podstawie:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123z późniejszymi zmianami).
    Wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 6/92
  • Statutu Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego (schemat organizacyjny Beneficjenta obrazuje załącznik nr 2) w Kielcach, nadanego Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 828/04 z dnia 22 grudnia 2004 r., wraz z wprowadzonymi później zmianami Uchwałą Nr 344/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2007 r.zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Domowi Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach oraz Uchwałą Nr 809/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Domowi Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach.


Opracowała: Agnieszka Markiton 2007-02-06
Zamieściła: Agnieszka Markiton 2007-02-06

Autor: Tomasz Nowak, 2006-04-14 09:17:25
Ostatnia edycja: Agnieszka Markiton, 2012-02-03 10:52:06
Wyswietleń strony: 7106
 
 
Copyright © 2006 WDK - Wszelkie prawa zastrzeżone