Historia Kontakt Zadania Dyrekcja Mapa strony
 
   
 

Struktura organizacyjna

      Nadzór nad działalnością WDK sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 

     Wojewódzki Dom Kultury im J. Piłsudskiego jest zarządzany przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
     Dyrektor zarządza WDK i reprezentuje go na zewnątrz.
     Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy dwóch zastępców dyrektora.
     Strukturę organizacyjną WDK oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora WDK, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.DYREKCJA

 • Dyrektor Jarosław Machnicki

 • Z-ca dyrektora Szymon Biały

 • P.O. Głównego Księgowego Michał Ziomber DZIAŁY
 • Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej
 • Dział Promocji i Organizacji Imprez
 • Dział Edukacji Filmowej i Działalności Kinowej
 • Dział Dziedzictwa Kulturowego
 • Dział Platformy Informacji Kulturalnej
 • Samodzielne stanowisko ds. informatyki
 • Dział Finansowo - Księgowy
 • Dział Organizacyjno - Kadrowy
 • Dział Administracyjno - Gospodarczy
 • Kostiumernia
 • Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, OC i administracji • Stan osobowy w przeliczeniu na pełny etat na dzień 31 grudnia 2017 r.:
 • pracownicy działów administracyjnych: 11 osób - 11 etatów
 • pracownicy obsługi: 16 osób - 15,5 etatu
 • pracownicy działów merytorycznych: 39 osób - 38 etatów


Opracowała: Agnieszka Markiton 2007-02-06
Zamieściła: Agnieszka Markiton 2007-02-06

Autor: Barbara Jankowska - Piróg, 2006-04-05 14:14:52
Ostatnia edycja: Agnieszka Markiton, 2019-02-04 10:36:40
Wyswietleń strony: 10391
 
 
Copyright © 2006 WDK - Wszelkie prawa zastrzeżone